The Posh Club

St Mellons
Llaneirwg

The Four Seasons
Y Pedwar Tymor

Spring Summer Autumn Winter
Gwanwyn Haf Hydref Gaeaf

Hosted by Shirley Classy
Dan arweiniad Shirley Classy

Rock’n’roll * Opera * Belly Dancing * Disco * Comedy
Roc a rôl * Opera * Bolddawnsio * Disgo * Comedi

Magic * Contemporary Dance * Poetry * Big Bands
Hud a Lledrith * Dawns Gyfoes * Barddoniaeth* Bandiau Pres

Showbiz, Afternoon Tea, Dancing & Chin Wags
Sioe, Te Prynhawn, Dawnsio a Sgwrsio

For Swanky Senior Citizens, Elegant Elders and Glamorous Golden Girls
Addas i Bensiynwyr Bendigedig, Henaduriaid Hynod a Merched Aeddfed Anhygoel

The Hub, 30 Crickhowell Road, St Mellons, Cardiff, CF3 0EF
Yr Hyb, 30 Ffordd Crughywel, Llaneirwg, Caerdydd CF3 0EF

To book call 07983 883 313 or or click here Cardiff Tickets
I archebu ffoniwch 07983 883 313 neu ewch i theposhclub.co.uk/tickets

Tickets £5 including all food, drink and entertainment
Mae tocynnau’n £5 ac yn cynnwys bwyd, diod ac adloniant

Free tickets for carers
Tocynnau am ddim i ofalwyr

Group bookings welcome
Croeso i archebion grŵp

Spring
Gwanwyn

Thursday 4 April
Dydd Iau 4 Ebrill

Rock’n’roll, Sexy Men and Moroccan Belly Dancing
Starring: Black Elvis, Aiden Sadler, Rahim El Habachi & Ayoub Boukalfa
Roc a rôl, Dynion Deniadol a Bolddawnsio Morocaidd
Yn cynnwys: Black Elvis, Aiden Sadler, Rahim El Habachi ac Ayoub Boukalfa

Summer
Haf

Thursday 13 June
Dydd Iau 13 Mehefin

Opera, Magic and Camp Laughs
Starring: Emilie Parry-Williams, Adam James Reeves and Kitsch’n’Sync
Opera, Hud a Lledrith a Chwerthin Chwaraeus
Yn cynnwys: Emilie Parry-Williams, Adam James Reeves a Kitsch’n’Sync

Autumn
Hydref

Thursday 12 September
Dydd Iau 12 Medi

Motown Bangers, Showy Dance & Performance Poetry
Starring: The Bowtie Boys, Azara and Rachel Helena Walsh
Clasuron Motown, Sioeau Dawnsio a Pherfformiadau Barddoniaeth
Yn cynnwys: The Bowtie Boys, Azara a Rachel Helena Walsh

Winter
Gaeaf

Thursday 5 December
Dydd Iau 5 Rhagfyr

A Spectacular Ten Piece Big Band Rock Out for Christmas
Starring 50 Sheds O Lleucu Llwyd
Band Mawr Deg Offeryn Gwych i Ddathlu Hwyl yr Ŵyl mewn steil
Yn cynnwys 50 Sheds o Lleucu Llwyd